Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 300K

Chổi khúc đỏ kẽm trắng lớn(cbc-14)Mô tả